Här finns vi!

Prototypverkstaden

Medicon Village, byggnad 401
Scheelevägen 2
223 81 Lund
E-post till samtliga i organisationen
info@prototypverkstaden.com

Kontakt Mats Grip

Verkmästare
E-post: mats.grip@prototypverkstaden.com
Telefon: 046-590 15 10
Mobil: 072-505 15 10

Fakturaadress

AB FIA Odarslövs mölla
Vinkelhaken 1 D
247 32 Södra Sandby
Telefon: 046-13 90 00
Fax: 046-13 90 07
E-post: i@fia.se
VAT nummer: SE556547166001

Map Medicon Village
Map to Prototypverkstaden